Komunistická strana Indie (marxistická) – Další jazyky