Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích – Další jazyky