Katedrála Nanebevzetí Panny Marie (Parma) – Další jazyky