Karel Boromej Josef z Lichtenštejna – Další jazyky