Johanna Gabriela Habsbursko-Lotrinská – Další jazyky