Jindřich Percy (3. hrabě z Northumberlandu) – Další jazyky