Janáčkova akademie múzických umění v Brně – Další jazyky