Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací – Další jazyky