I. československá brigáda Jana Žižky z Trocnova (Jugoslávie) – Další jazyky