Hugh Percy, 2. vévoda z Northumberlandu – Další jazyky