Hedvika Eleonora Holštýnsko-Gottorpská – Další jazyky