Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií – Další jazyky