Fronta za osvobození enklávy Cabinda – Další jazyky