Fridrich August I. Anhaltsko-Zerbstský – Další jazyky