Frederik Jacobus Johannes Buytendijk – Další jazyky