Finská socialistická dělnická republika – Další jazyky