Evropské společenství pro atomovou energii – Další jazyky