Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Další jazyky