Encyklopédia miest a obcí Slovenska – Další jazyky