Elementární formy náboženského života – Další jazyky