Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu – Další jazyky