Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – Další jazyky