Demokratická nacionalistická strana (Malta, 1921-26) – Další jazyky