Demokratická kandidátka izraelských Arabů – Další jazyky