Datagram Congestion Control Protocol – Další jazyky