Dřevěné kostely v jižním Malopolsku – Další jazyky