Dědičnost (objektově orientované programování) – Další jazyky