Contribució a la gramàtica de la llengua catalana – Další jazyky