Chráněná krajinná oblast Lužické hory – Další jazyky