Chráněná krajinná oblast Labské pískovce – Další jazyky