Chotárny potok (přítok Turně, Zádiel) – Další jazyky