Centrální dogma molekulární biologie – Další jazyky