Cena Evropské unie za současnou architekturu – Další jazyky