Boje v jihovýchodní Asii během druhé světové války – Další jazyky