Bedřich ze Schwarzenbergu (vojevůdce) – Další jazyky