Bedřich Jindřich Braniborsko-Schwedtský – Další jazyky