Bedřich František III. Meklenbursko-Zvěřínský – Další jazyky