Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše – Další jazyky