Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje – Další jazyky