Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Hnězdno) – Další jazyky