Basilejsko-ferrarsko-florentský koncil – Další jazyky