Antifašistická rada národního osvobození Jugoslávie – Další jazyky