Aliance za přímou demokracii v Evropě – Další jazyky