Žofie Dorotea Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburská – Další jazyky