Československo-polské pohraniční spory – Další jazyky