Československá socialistická republika – Další jazyky