Česká kongregace sester dominikánek – Další jazyky