Česká a Slovenská Federativní Republika – Další jazyky