Ústavní zákon o československé federaci – Další jazyky