Ústava Socialistické federativní republiky Jugoslávie (1974) – Další jazyky